آموزش زبان عربی
نام محصول :

آموزش زبان عربی

کد محصول :25010047900171

قیمت محصول :4,700 تومان


آموزش زبان عربی به شیوه نوین آموزش لغات پایه،لغات مهم ومرتبط با اعضای بدن آموزش لغات مرتبط با خرید کردن وتمرین مکالمه مسابقه به همراه جایزه و انواع بازیهای سخت وآسان تمرین مکالمه ،امکان ضبط صدا توسط میکروفون وچاپ تصویری مطالب آموزشی کتاب مکالمات واصلاحات روزمره عربی همراه با مهمترین نکات دستوری قابل استفاده زائران خانه خدا و مسافران کشورهای عربی