سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren
نام محصول :

سرویس خواب سلطنتی دو نفره 8تکه EVLEN طرح Lauren

کد محصول :3961

سرویس خواب سلطنتی دونفره 8تکه EVLEN طرح Lauren

قیمت محصول :930,000 تومان

موجود نيست

نام کالا: سرویس خواب سلطنتی دونفره 8تکه EVLENطرح Lauren
محتویات جعبه:
یک عدد روتختی (همراه با الیاف) مخمل طرح برجسته کار شده با دانتل 240×260
یک عدد ملحفه نخی روی تشک 180+30×200
دو عدد رو بالش مخمل لبه دار 50+5×75
دوعدد رو بالش کارشده با دانتل 50×75
یک عدد کوسن 50×50
یک عدد کوسن 30×50