نوشینه چای بهاره لنگر نوشینه چای بهاره لنگر نوشینه چای بهاره لنگر نوشینه چای بهاره لنگر
نام محصول :

نوشینه چای بهاره لنگر

کد محصول :970326

چای نوشینه یا لنگر بهترین چای شمال ایران با رایحه طبیعی برگاموت غیر اسانس

قیمت محصول :40,000 تومان


خرید شما شامل دوبسته 450 گرمی  چای لنگر است

صدرصد خالص ایرانی از باغات چای لاهیجان و لنگرود اولین باغاتی که کاشف السلطنه بذر چای را از هندوستان وارد کرد و در اینجا به تولید و گسترش تولید چای در  ایران اقدام کرد.
 

شماره پروانه بهره برداری و تولید 4647 شماره پروانه بهره برداری بهداشت 3130 شماره پروانه ساخت 47/11591 شماره ثبت 295

چای بدون اسانس 
با رایحه برگاموت که نوعی میوه از خانواده مرکبات است

یکبار بخرید همیشه مشتری ما می شوید

از تولیدات ایرانی حمایت کنید