رسوب شکن (رادیاتور خودروهای سبک) رسوب شکن (رادیاتور خودروهای سبک) رسوب شکن (رادیاتور خودروهای سبک)
نام محصول :

رسوب شکن (رادیاتور خودروهای سبک)

کد محصول :RS-102-63

رسوب شکن و آرایش دهنده مولکولی (رادیاتور خودروهای سبک)

قیمت محصول :609,000 تومان


رسوب شکن و آرایش دهنده مولکولی (رادیاتور خودروهای سبک)


جلوگیری از رسوب گذاری در سیستم رادیاتور و مجاری انتقال آب 

کاهش هزینه های نگهداری رادیاتور و بالا بردن عمر مفید رادیاتور

بدون نیاز به انرژی ، فیلتراسیون و نگهداری

گارانتی دوساله و عمر مفید بالا