مشاهده همه 19 نتیجه

شمد ابراهیمی یزد مدل نهال رنگینک سایز 240×160 سانتی متر

چند رنگ
رز گلد
سبز
صورتی
فیروزه ای
گل بهی
نارنجی
هفت رنگ
۲۷۰,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی مدل نهال ریز سایز 240×160 سانتی متر

چند رنگ
سبز
صورتی
فیروزه ای
گل بهی
هفت رنگ
۲۷۰,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B50 سایز 160×240 سانتی متر

زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
صورتی
نارنجی کم‌رنگ
۲۰۹,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B07 سایز 240×160 سانتی متر

آبی روشن
زرد
زرد کم‌رنگ
صورتی
گل بهی
نارنجی کم‌رنگ
۳۸۲,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل چهارخانه سنتی سایز 160 × 240 سانتی متر

آبی کم‌رنگ
زرد کم‌رنگ
سبز
صورتی
نارنجی کم‌رنگ
۲۵۶,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد کد 1 سایز 165×245 سانتی متر

آبی روشن
زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
صورتی
قرمز
نارنجی
نارنجی فسفری
۲۵۹,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد کد 2 سایز 165×245 سانتی متر

سبز
سبز تیره
صورتی تیره
مسی
نارنجی
نارنجی کم‌رنگ
۲۵۹,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B52 سایز 240×160 سانتی متر

آبی روشن
زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
صورتی
قرمز
نارنجی
نارنجی فسفری
۲۲۶,۵۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B07 سایز 240×160 سانتی متر

زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
سفید
صورتی
گل بهی
۴۲۸,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B08 سایز 240×210 سانتی متر

زرد
سبز
صورتی
گل بهی
نارنجی کم‌رنگ
۴۶۹,۰۰۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد مدل B56 سایز 160 × 240 سانتی متر

آبی روشن
چند رنگ
زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
سبز روشن
سرخابی
صورتی
صورتی تیره
گل بهی
نارنجی کم‌رنگ
۱۹۴,۷۶۰ تومان

شمد ابراهیمی یزد سری سیمین مدل A2

آبی کم‌رنگ
زرد
زرد کم‌رنگ
سبز
سبز روشن
صورتی تیره
نارنجی کم‌رنگ
۲۰۹,۰۰۰ تومان