غذاساز کورس مدل CFP 1549

استیل
مشکی
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

غذاساز بوکر مدل FP-422

طوسی تیره
مشکی
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان