کالیمبا مدل B17

۶۸۰,۰۰۰ تومان

کالیمبا مدل موزیک

۱,۱۵۶,۴۰۰ تومان

کالیمبا مدل rose

۱,۸۴۲,۴۰۰ تومان

کالیمبا مدل 001

۷۲۷,۵۰۰ تومان